השיטה

הפגישה

מענה מקצועי נשען על הקשבה לצרכים הספציפיים שלכם. בפגישה ממוקדת במשרדנו או במקום נוח עבורכם נחתור להבנה שלמה של הצרכים והרצונות שלכם. ניתן סקירה חכמה של המגבלות וההזדמנויות הפיננסיות הרלוונטיות לכם ונבחר יחד את התחומים אליהם נרצה להפנות זרקור באבחון.

כדי לתרגם את הרצונות והנכסים שלכם למקסימום תשואה במינימום חשיפה נצא לסדרת בדיקות פיננסיות מקיפות. נצליב נתונים מהתיק הקיים שלכם אל מול מה שמתרחש בשוק היום בזמן אמת. נשקלל את הממצאים בתחום ההשקעות, הפנסיה, תכנון הפרישה, המימון, הנדל״ן, הביטוח והתחייבויות שלכם ונייצר תמונה מקיפה וחכמה שתשתקף בדו״ח חכם אחד.

האבחון

הדו"ח

ממצאי האבחון שיופיעו בדו״ח שלכם הם לוח בקרה פיננסי. באמצעות לוח בקרה זה נוכל יחד לתרגם את ההבנות לפעולות. האבחנה בין עיקר לתפל מאפשרת לנו לבנות מתכון מנצח ותכנית ברורה אותה ניישם בליווי שוטף.

שלב ראשון בתכנית יתמקד בביצוע אינטנסיבי. יעדי הביצוע של התיק שלכם יתורגמו למשימות בתחומי ההשקעות, הפנסיה, הביטוח והמימון ובתקשורת מול שאר אנשי המקצוע והגופים השונים המעורבים בניהול נכסי התיק.
שלב שני יתמקד בשימור ההישגים דרך דיווח תקופתי ובפגישות לפי צורך.

התכנית