למפרט מגייסת לקרן הP2P המובילה פאגאיה

לפאגאיה קיימת פלטפורמה טכנולוגית ייחודית שמאפשרת למנפיקי אשראי להגדיל ולשפר את מתן האשראי שלהם, וזאת באמצעות יכולות חיתום והערכת סיכונים מתוחכמת

בחברה מתמקדים בהשקעות בעולמות החוב בשוק האמריקאי

החברה גייסה מעל 2 מליארד דולר כאשר חלק ניכר מגיוסיה מגיע מלקוחות מוסדיים מובילים

לשיחה עם נציג למפרט פמילי אופיס

עיצוב והקמת דף נחיתה: VISUALI

הגדרת לקוח כשיר פרטי

השווי הכולל של נכסים נזילים* שבבעלותי עולה על 8.1 מיליון שקלים חדשים;

ו/או גובה הכנסתי

בכל אחת מהשנתיים האחרונות עולה על 1.3 מיליון שקלים חדשים, או שגובה הכנסת התא המשפחתי** שאליו אני משתייך עולה על 1.9 מיליון שקלים חדשים;

ו/או השווי הכולל

של הנכסים הנזילים שבבעלותי עולה על 5.1 מיליון שקלים חדשים וגובה הכנסתי בכל אחת מהשנתיים האחרונות עולה על 700 אלף שקלים חדשים, או שגובה הכנסה כאמור של התא המשפחתי שאליו אני משתייך עולה על 1 מיליון שקלים חדשים;

* נכסים נזילים מזומנים, פיקדונות, נכסים פיננסיים כהגדרתם בחוק הייעוץ וניירות ערך הנסחרים בבורסה;

** תא משפחתי יחיד ובני משפחתו הגרים עמו או שפרנסת האחד על האחר;